องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตาม/สนับสนุน/พัฒนาแผน/ประชาคม
ติดตามและประเมินผลแผนประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปราบปรามการทุจริตฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว...
      
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้จัดกิจกรรมทำความสะ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ให้ความรู้ความเข้า...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาประชุมประชาคมระดับหมู...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา สมัยวิสา...
  ประชุมประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 2/2563
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ...
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเ...
  เดินรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความเข้...
  ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการทุกกอง อ...
  พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้