องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏฺบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 14 ก.ย. 2563 ]18
2 คู่มือปฏฺบัติงานธุรการสำนักปลัด [ 20 ก.ค. 2563 ]20
3 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง [ 20 ก.ค. 2563 ]22
4 คู่มือกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 20 ก.ค. 2563 ]19
5 กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2563 ]21
6 คู่มือปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน้า 1-50 [ 22 ต.ค. 2562 ]20
7 คู่มือปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน้า 51-85 [ 22 ต.ค. 2562 ]22
8 คู่มือปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน้า 86-100 [ 22 ต.ค. 2562 ]21
9 คู่มือปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน้า 101-122 [ 22 ต.ค. 2562 ]20
10 คู่มือปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน้า 123-144 [ 22 ต.ค. 2562 ]21
 
หน้า 1|2