องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]91
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล [ 24 พ.ค. 2562 ]86
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]102
4 ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 มี.ค. 2562 ]84
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 พ.ย. 2561 ]111
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลียนแปลง ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 8 ส.ค. 2561 ]103
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 8 พ.ค. 2561 ]111
8 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 20 ต.ค. 2560 ]110
9 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) [ 20 ต.ค. 2560 ]96
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2560 ]102
 
หน้า 1|2