องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 17 ก.ย. 2564 ]0
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 17 ก.ย. 2564 ]0
3 ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) [ 24 ส.ค. 2564 ]0
4 ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]0
5 ประมวลภาพการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) [ 8 ก.ค. 2564 ]0
6 เรียนเชิญร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อ ร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ฉบับ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 18 ก.พ. 2563 ]101
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 หมุ่ที่ 18 [ 14 ม.ค. 2563 ]93
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 27 ก.ย. 2562 ]102
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]201
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล [ 24 พ.ค. 2562 ]198
 
หน้า 1|2