องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การกำหนดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) และ ศูนย์พักคอย (Community lsolation)) [ 19 ก.ค. 2564 ]1
2 ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย [ 30 มิ.ย. 2564 ]7
3 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]6
4 ประกาศ การใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]6
5 ประกาศการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]6
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ประจำปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]7
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง อัตราค่าเช่าห้องประชุมและอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 5 มิ.ย. 2563 ]7
8 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ [ 29 พ.ค. 2563 ]7
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง การควบคุมหรือการเลี้ยงหรือ ปล่อยสุนัข พ.ศ.2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]7
10 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ต.ค. 2562 ]6
 
หน้า 1|2|3|4