องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศยกเลิกการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]2
2 ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]6
3 ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]6
4 ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 6 และบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2562 ]11
5 ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2562 ]24
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง และตำแหน่งคนครัว [ 16 ก.ย. 2562 ]25
7 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาขอเชิญชวน ประชาชน ทุกภาคส่วน ร่วมโครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562(กิจกรรม : สร้างความเข้มแข็ง สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์) ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหา [ 5 ก.ย. 2562 ]23
8 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 ส.ค. 2562 ]52
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 โดยวิธี [ 2 ก.ค. 2562 ]61
10 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 มิ.ย. 2562 ]74
 
หน้า 1|2|3|4|5|6