องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปราบปรามการทุจริตฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเตา ได้ดำเนินกิจกรรม โดยเริ่มเดินขบวนส่งเสริมสุขภาพประชาชนและร่วมกันเดินรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและป้องกันการทุจริตร่วมกันของชาวตำบลเมืองเตา [ 16 ม.ค. 2563 ]53
2 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาเชิญชวนผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ศพด. ทั้ง 5 ศูนย์ ร่วมกันต่อต้านคอรัปชั่น [ 28 มี.ค. 2562 ]192
3 ฝ่ายปกครอง กำนัน ต.เมืองเตา ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญ.บ. ร่วมกับ อบต.เมืองเตา กศน.ต.เมืองเตา รพ.สต.เมืองเตา ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวน ประชาชน ร่วมต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]166
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ร่วมกับ สถานศึกษาภายในตำบลเมืองเตา ร่วมกันต่อต้านการทุจริต [ 29 ม.ค. 2562 ]182
5 [ 27 ก.พ. 2561 ]145
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 1 มิ.ย. 2560 ]7
7 แผนการปราบปรามการทุจริต [ 27 ก.พ. 2560 ]150
8 แผนปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 27 ก.พ. 2560 ]160