องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]6
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]6
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2562 ]6
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]7
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2562 ]7
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคันดิน บ้านโนนยูง หมู่ที่ 3, บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7, บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 23, บ้านแสนสุข หมู่ที่ 24 และบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ [ 5 เม.ย. 2562 ]7
7 ประกาศราคากลาง โครงการปรับเกรดถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา สายทางหลัก และสายทางรอง ๒๖ หมู่บ้าน [ 3 พ.ย. 2560 ]6
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน 4 เส้นทาง บ้านโนนยูง–ลำห้วยหว้า หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6 บ้านน้ำอ้อม , หมู่ที่ 12 บ้านศรีนครเตา ,หมู่ที่ 25 บ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา [ 18 ก.ค. 2560 ]6
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 6,26 ตำบลเมืองเตา [ 24 ก.ย. 2558 ]7
10 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง [ 11 ก.ย. 2558 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5