องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 17 ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ คสล จำนวน 54 ท่อ [ 27 มี.ค. 2563 ]55
2 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]28
3 เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที 7 และ 22 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.265.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.325.00 ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ คสล จำนวน 36 ท่อน [ 4 มี.ค. 2563 ]45
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 3 มี.ค. 2563 ]48
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที 7 และ 22 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.265.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.325.00 ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ คสล จำนวน 36 ท่อน พร้อมติดตั้ [ 26 ก.พ. 2563 ]37
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 17 ถึง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ คสล จำนวน 54 ท่ [ 26 ก.พ. 2563 ]41
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]51
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]49
9 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3,22,25 และโครงการก่อสร้างถนนหินลูกรัง หมู่ที่ 12 จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]68
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,5,11,13,14,26 จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9