องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจัดทำการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]18
2 ประมวลภาพการประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]21
3 คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]17
4 แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]42
5 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]20
6 ตารางเปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]19