องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริตประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น กับมาตราฐานความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 10 มิ.ย. 2564 ]20
2 รายงานสรุปวัดผลคะแนน OIT ประจำปี 2563 (ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) [ 23 ธ.ค. 2563 ]21
3 รายงานวัดผลคะแนนประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]21
4 รายงานผลการติดตามแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น กับมาตราฐานความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]20
5 ประกาศการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]18
6 รายงานผลการติดตามแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น กับมาตราฐานความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 10 มิ.ย. 2563 ]17
7 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาและประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]21
8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณและวัฒนธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 6 ม.ค. 2563 ]19
9 ประชาสัมพันธ์ ผ่าน เว็ปไซค์ อบต.เมืองเตา การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) [ 13 มิ.ย. 2562 ]24
10 ประกาศรายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]19
 
หน้า 1|2