องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม [ 9 มี.ค. 2566 ]81
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.พ. 2566 ]59
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]17
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 30 ม.ค. 2566 ]26
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ม.ค. 2566 ]37
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]28
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]48
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]37
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 22 ธ.ค. 2565 ]28
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2565 ]54
11 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]17
12 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]40
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]85
14 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]74
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ย. 2565 ]60
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ส.ค. 2565 ]99
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2565 ]110
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]146
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 18 ก.ค. 2565 ]94
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7