องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ม.ค. 2566 ]16
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]25
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]28
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 22 ธ.ค. 2565 ]17
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2565 ]40
6 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]8
7 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]25
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]70
9 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]20
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]61
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ย. 2565 ]52
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ส.ค. 2565 ]90
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2565 ]102
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]137
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 18 ก.ค. 2565 ]82
16 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหา และ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มิ.ย. 2565 ]138
17 ประการศการคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]103
18 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]64
19 ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มิ.ย. 2565 ]131
20 มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 7 มิ.ย. 2565 ]88
 
หน้า 1|2|3|4|5|6