องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 160 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน (อบต.เมืองเตา) [ 21 มี.ค. 2567 ]14
2 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]11
3 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]11
4 แจ้งกำหนดการโครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการ [ 27 ก.พ. 2567 ]12
5 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 7 ก.พ. 2567 ]23
6 แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]12
7 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]8
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]15
9 เรียนเชิญร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]32
10 เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]16
11 ประกาศราคาคากลางโครงก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2566 ]44
12 ประกาศราคาคากลางโครงก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling บ้านโนนจานม.26 ถึงบ้านน้ำอ้อม ม.26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2566 ]40
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ บ้านน้ำอ้อม ม.๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ส.ค. 2566 ]48
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ส.ค. 2566 ]47
15 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]46
16 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]49
17 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรองรับการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]73
18 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2566 ]66
19 ประชาสัมนันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2566 ]55
20 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม [ 9 มี.ค. 2566 ]133
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8