องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหา และ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มิ.ย. 2565 ]4
2 ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มิ.ย. 2565 ]18
3 มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 7 มิ.ย. 2565 ]14
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]30
5 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ค. 2565 ]39
6 สรุปการดำเนินงานการให้บริการผู้มาขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]36
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ปิดการให้บริการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา(ชั่วคราว) [ 31 มี.ค. 2565 ]61
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง งดให้บริการผู้มาติดต่อราชการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 31 มี.ค. 2565 ]42
9 ประกาศผลการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 29 มี.ค. 2565 ]58
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 17 มี.ค. 2565 ]69
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 17 มี.ค. 2565 ]59
12 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Polity” [ 4 มี.ค. 2565 ]62
13 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.พ. 2565 ]103
14 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]96
15 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ [ 31 ม.ค. 2565 ]85
16 ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 27 ม.ค. 2565 ]60
17 ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 27 ม.ค. 2565 ]57
18 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 27 ม.ค. 2565 ]54
19 หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา สามารถออกให้บริการประชาชน ได้ในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป [ 21 ม.ค. 2565 ]91
20 หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน งดให้บริการชั่วคราว [ 14 ม.ค. 2565 ]93
 
หน้า 1|2|3|4|5