องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]4
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]10
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ย. 2565 ]7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ส.ค. 2565 ]36
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2565 ]58
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]69
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 18 ก.ค. 2565 ]50
8 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหา และ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มิ.ย. 2565 ]83
9 ประการศการคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]49
10 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]32
11 ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มิ.ย. 2565 ]73
12 มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 7 มิ.ย. 2565 ]54
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]72
14 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ค. 2565 ]80
15 สรุปการดำเนินงานการให้บริการผู้มาขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]75
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ปิดการให้บริการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา(ชั่วคราว) [ 31 มี.ค. 2565 ]94
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง งดให้บริการผู้มาติดต่อราชการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 31 มี.ค. 2565 ]106
18 ประกาศผลการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 29 มี.ค. 2565 ]116
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 17 มี.ค. 2565 ]120
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 17 มี.ค. 2565 ]110
 
หน้า 1|2|3|4|5|6