องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

เลขที่ 139  หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  44110

 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4399-2238
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EMAIL : admin@muangtao.go.th

Website : http://www.muangtao.go.th


 แผนที่อบต.