องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฎิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 ก.พ. 2567 ]10
2 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 พ.ย. 2566 ]12
3 คู่มือการปฎิบัติการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 3 ต.ค. 2566 ]6
4 คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ต.ค. 2565 ]16
5 คู่มือปฏฺบัติงานธุรการสำนักปลัด [ 20 ก.ค. 2563 ]254
6 คู่มือกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 20 ก.ค. 2563 ]245
7 คู่มือปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน้า 1-50 [ 22 ต.ค. 2562 ]243
8 คู่มือปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน้า 51-85 [ 22 ต.ค. 2562 ]287
9 คู่มือปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน้า 86-100 [ 22 ต.ค. 2562 ]239
10 คู่มือปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน้า 101-122 [ 22 ต.ค. 2562 ]235
11 คู่มือปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน้า 123-144 [ 22 ต.ค. 2562 ]263
12 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]241