องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA


คู่มือกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเตา