องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
แผนปราบปรามการทุจริตฯ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน ) [ 25 เม.ย. 2565 ]142
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]153
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]109
4 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 30 มี.ค. 2565 ]113
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]111
6 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (ขยายกรอบเวลา ) พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]140
7 รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]102
8 ผู้บริหารประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]225
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเตา ได้ดำเนินกิจกรรม โดยเริ่มเดินขบวนส่งเสริมสุขภาพประชาชนและร่วมกันเดินรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและป้องกันการทุจริตร่วมกันของชาวตำบลเมืองเตา [ 16 ม.ค. 2563 ]234
10 ผู้บริหารประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]181
11 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาเชิญชวนผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ศพด. ทั้ง 5 ศูนย์ ร่วมกันต่อต้านคอรัปชั่น [ 28 มี.ค. 2562 ]219
12 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต 4 ปี (2561-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 [ 27 ก.พ. 2561 ]97
13 แผนปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 27 ก.พ. 2560 ]200
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา Action Plan For Zero Tolerance & Clean Thailand [ 27 ก.พ. 2559 ]169