องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
แผนปราบปรามการทุจริตฯ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ) [ 5 เม.ย. 2566 ]60
2 รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 12เดือน ) [ 25 ต.ค. 2565 ]70
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) [ 28 ก.ย. 2565 ]151
4 รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน ) [ 25 เม.ย. 2565 ]176
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]193
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]138
7 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 30 มี.ค. 2565 ]149
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]143
9 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (ขยายกรอบเวลา ) พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]178
10 รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]130
11 ผู้บริหารประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]260
12 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเตา ได้ดำเนินกิจกรรม โดยเริ่มเดินขบวนส่งเสริมสุขภาพประชาชนและร่วมกันเดินรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและป้องกันการทุจริตร่วมกันของชาวตำบลเมืองเตา [ 16 ม.ค. 2563 ]271
13 ผู้บริหารประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]212
14 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาเชิญชวนผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ศพด. ทั้ง 5 ศูนย์ ร่วมกันต่อต้านคอรัปชั่น [ 28 มี.ค. 2562 ]265
15 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต 4 ปี (2561-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 [ 27 ก.พ. 2561 ]135
16 แผนปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 27 ก.พ. 2560 ]266
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา Action Plan For Zero Tolerance & Clean Thailand [ 27 ก.พ. 2559 ]199