องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
แผนปราบปรามการทุจริตฯ


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา Action Plan For Zero Tolerance & Clean Thailand

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา Action Plan For Zero Tolerance & Clean Thailand
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเตา