องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ครั้งที่ 2 [ 6 พ.ค. 2564 ]215
2 ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 มี.ค. 2564 ]212
3 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]257
4 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2563) [ 14 ก.ค. 2563 ]209
5 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 14 ก.ค. 2563 ]216
6 อำนาจหน้าที่ของ อปท. [ 3 มี.ค. 2563 ]205
7 แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2561-2563) [ 9 มี.ค. 2562 ]200
8 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ [ 1 ธ.ค. 2561 ]192
9 รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]204
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 60 [ 4 ต.ค. 2560 ]192
11 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 7 พ.ย. 2559 ]194
12 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 3 ต.ค. 2559 ]198