องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2566 ]7
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 11 ต.ค. 2566 ]7
3 ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2566 ]7
4 ประกาศ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปี 2567 - 2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]9
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคกร 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567 - 2569 ) [ 2 ต.ค. 2566 ]9
6 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 5 ต.ค. 2565 ]76
7 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 27 ม.ค. 2565 ]170
8 นโนบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อบต. เมืองเตา [ 27 ม.ค. 2565 ]161
9 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 27 ม.ค. 2565 ]161
10 ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 27 ม.ค. 2565 ]167
11 นโยบายการกกำกับบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 27 ม.ค. 2565 ]163
12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ [ 27 ม.ค. 2565 ]191
13 ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภา [ 27 ม.ค. 2565 ]177
14 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 27 ม.ค. 2565 ]171
15 คู่มือปฏิบัติตามภารกิจหลัก อบต.เมืองเตา [ 21 ม.ค. 2565 ]216
16 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Polity” งดให้-งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 18 ม.ค. 2565 ]146
17 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 18 ม.ค. 2565 ]53
18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]176
19 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]165
20 ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ อบต.เมืองเตา [ 1 มี.ค. 2564 ]232
 
หน้า 1|2