องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเตา