องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


นโยบายการกกำกับบริหารบ้านเมืองที่ดี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ นโยบายการกกำกับบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเตา