องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]20
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)ให้โรงเรียนในสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 4 พ.ย. 2564 ]103
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]127
4 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]123
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]128
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 3 ธ.ค. 2562 ]124
7 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]128
8 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]125
9 ประกาศเปิดเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]126
10 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผด.5 [ 6 ก.พ. 2560 ]124
11 ประกาศ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผด ๒ [ 25 เม.ย. 2559 ]170
12 ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เงินนอกงบประมาณ ผด.๒ (เพิ่มเติม) [ 30 ม.ค. 2558 ]122
13 ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผด.๕) [ 26 ม.ค. 2558 ]107
14 ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เงินนอกงบประมาณ ผด.๒ (เพิ่มเติม) [ 12 ธ.ค. 2557 ]119
15 ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ผด.๕) [ 8 เม.ย. 2557 ]130
16 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผด.๕) เพิ่มเติม [ 21 มี.ค. 2556 ]117
17 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผด.๕) [ 25 ม.ค. 2556 ]125
18 ประกาศการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 17 พ.ค. 2555 ]120
19 ประกาศการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ผด.5 ) เพิ่มเติม [ 29 ธ.ค. 2554 ]117
20 ประกาศการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 31 ม.ค. 2554 ]122
 
หน้า 1|2