องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)ให้โรงเรียนในสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 4 พ.ย. 2564 ]79
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]101
3 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]98
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]103
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 3 ธ.ค. 2562 ]102
6 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]103
7 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]104
8 ประกาศเปิดเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]105
9 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผด.5 [ 6 ก.พ. 2560 ]100
10 ประกาศ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผด ๒ [ 25 เม.ย. 2559 ]145
11 ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เงินนอกงบประมาณ ผด.๒ (เพิ่มเติม) [ 30 ม.ค. 2558 ]96
12 ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผด.๕) [ 26 ม.ค. 2558 ]86
13 ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เงินนอกงบประมาณ ผด.๒ (เพิ่มเติม) [ 12 ธ.ค. 2557 ]98
14 ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ผด.๕) [ 8 เม.ย. 2557 ]104
15 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผด.๕) เพิ่มเติม [ 21 มี.ค. 2556 ]94
16 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผด.๕) [ 25 ม.ค. 2556 ]99
17 ประกาศการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 17 พ.ค. 2555 ]95
18 ประกาศการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ผด.5 ) เพิ่มเติม [ 29 ธ.ค. 2554 ]94
19 ประกาศการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 31 ม.ค. 2554 ]98
20 แผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2553 [ 27 ต.ค. 2553 ]89