องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
O19 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการอบรมกฏหมายที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ [ 19 ต.ค. 2566 ]4
2 ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ 19 ต.ค. 2566 ]4
3 สรุปสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝีกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]4
4 ข้อมูลสถิติอัตรากำลังจำแนกประเภทตามตำแหน่ง [ 3 ก.ย. 2566 ]4
5 รายงานผลการอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมพัฒนาจิตพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]8
6 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]9
7 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]58
8 ภาพถ่ายการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566 ผู้บริหารมอบนโยบายการปฏิบัติงานและอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์กร เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 20 มี.ค. 2566 ]52
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม [ 16 มี.ค. 2566 ]53
10 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 16 มี.ค. 2566 ]50
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ต.ค. 2565 ]97
12 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 3 ต.ค. 2565 ]48
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 30 ก.ย. 2564 ]161
14 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 30 ก.ย. 2562 ]220