องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]49
2 ภาพถ่ายการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566 ผู้บริหารมอบนโยบายการปฏิบัติงานและอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์กร เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 20 มี.ค. 2566 ]40
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม [ 16 มี.ค. 2566 ]42
4 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 16 มี.ค. 2566 ]38
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ต.ค. 2565 ]88
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 3 ต.ค. 2565 ]39
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 30 ก.ย. 2564 ]151
8 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 30 ก.ย. 2562 ]202