องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Polity” งดให้-งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 18 ม.ค. 2565 ]113
2 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]116
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]113
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]115
5 การดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันและเทิดทูนวันสำคัญของชาติ [ 16 ก.ย. 2564 ]114
6 การดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันและเทิดทูนวันสำคัญของชาติ [ 16 ก.ย. 2564 ]118
7 การดำเนินการโครงการต่อต้านการทุจจริตคอรับชั่น [ 16 ก.ย. 2564 ]111
8 การดำเนินการโครงการต่อต้านการทุจจริตคอรับชั่น [ 16 ก.ย. 2564 ]113
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจัดทำการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]181
10 ประมวลภาพการประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]190
11 คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]179
12 แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]195
13 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]179
14 ตารางเปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]178