องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนคันดิน จำนวน 6 เส้นทาง หมู่ที่ 12 บ้านศรีนครเตา,หมู่ที่ 19 บ้านริมบึง,หมู่ที่ 3 บ้านโนนยูง,หมู่ที่ 4 บ้านโคกสาย,หมู่ที่ 21 บ้านโนนยูง,หมู่ที่ 2 บ้านยานาง ตำบลเมืองเตา [ 7 พ.ค. 2557 ]289
62 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 เส้นทาง หมู่ที่ 13,18 ตำบลเมืองเตา [ 2 พ.ค. 2557 ]132
63 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงก่อสร้างถนนคันดินสู่แหล่งเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ [ 3 ก.ค. 2556 ]122
64 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 12 มิ.ย. 2556 ]119
65 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 9 พ.ค. 2556 ]126
66 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 9 พ.ค. 2556 ]168
67 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา/เครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 6 ก.ย. 2555 ]114
68 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน มีระบบฟอกอากาศ [ 15 ส.ค. 2555 ]115
69 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จำนวน 2 หลัง [ 15 ส.ค. 2555 ]128
70 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนยูงหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 21 [ 15 ส.ค. 2555 ]137
71 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินลูกรัง บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ 12 เขตตำบลทุ่งทอง [ 6 ก.ค. 2555 ]146
72 ประกาศสอบราคาปรับปรุงถนนลงหินคลุกเชื่อมหมู่บ้าน บ้านหนอเลิง,บ้านกางกี่,โนนบ่อ,ยานา,ทางหลวงชนบท [ 6 ก.ค. 2555 ]140
73 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกเชื่อมหมู่บ้าน บ้านหนอเลิง,หนองฮี ,บ้านโคกสาย ม. 17-15-4-20 [ 6 ก.ค. 2555 ]167
74 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกเชื่อมหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7-22 [ 6 ก.ค. 2555 ]124
75 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา [ 20 ต.ค. 2554 ]205
76 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำหนองบึงบัวน้อย หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองเตา [ 20 ต.ค. 2554 ]251
77 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จำนวน 2 หลัง [ 21 ก.ค. 2554 ]120
78 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7,22 ตำบลเมืองเตา [ 13 ก.ค. 2554 ]122
79 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบ่อ-บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9,23 [ 13 ก.ค. 2554 ]262
80 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเมืองเตา หมู่ที่ 11 [ 14 มี.ค. 2554 ]124
 
|1|2|3หน้า 4|5