องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 6,26 ตำบลเมืองเตา [ 24 ก.ย. 2558 ]162
42 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง [ 11 ก.ย. 2558 ]131
43 เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ [ 13 ก.ค. 2558 ]131
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 [ 18 มิ.ย. 2558 ]132
45 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา จำนวน 1 หลัง [ 20 พ.ค. 2558 ]134
46 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำงบนวน 2 เครื่อง [ 27 ก.พ. 2558 ]139
47 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเมืองเตา หมู่ที่ 1 [ 12 ก.พ. 2558 ]146
48 กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ม.๗ บ้านโนนจาน [ 6 ม.ค. 2558 ]332
49 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนนทางหลวงชนบท 3003 บ้านโนนยูง – บ้านโนนแคน ตำบลเมืองเตา จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) [ 3 พ.ย. 2557 ]234
50 ประกาศสอบโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนจาน [ 28 ต.ค. 2557 ]139
51 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 11 [ 28 ต.ค. 2557 ]135
52 ประกาศสอบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา จำนวน ๑ หลัง ตำบลเมืองเตา [ 28 ต.ค. 2557 ]162
53 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบ่อ,บ้านหนองฮี,บ้านโคกสาย [ 9 ก.ย. 2557 ]188
54 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จำนวน 152 รายการ [ 31 ก.ค. 2557 ]289
55 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคันดิน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำอ้อม (ซอยวัด-ฝายน้ำล้นบ้านระหาร) ตำบลเมืองเตา [ 28 ก.ค. 2557 ]172
56 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านโนนจาน ตำบลเมืองเตา [ 28 ก.ค. 2557 ]151
57 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างถนนคันดิน จำนวน 6 เส้นทาง [ 27 มิ.ย. 2557 ]285
58 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 เส้นทาง ม.23,9 [ 25 มิ.ย. 2557 ]164
59 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 เส้นทาง หมู่ที่ 13 บ้านโนนยาง หมู่ที่ 18 [ 25 มิ.ย. 2557 ]162
60 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 เส้นทาง หมู่ที่ 20,หมู่ที่ 15,หมู่ที่ 25,หมู่ที่ 16 [ 12 มิ.ย. 2557 ]337
 
|1|2หน้า 3|4|5