องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]36
22 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]30
23 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]30
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]73
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]125
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]96
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]100
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]116
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]208
30 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]211
31 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 7 พ.ย. 2564 ]167
32 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]165
33 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ [ 21 ต.ค. 2563 ]261
34 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ [ 26 พ.ค. 2563 ]184
35 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,10,15 และหมู่ที่ 19 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]220
36 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,6,13,21,21 และหมู่ที่ 26 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]232
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที 7 และ 22 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.265.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.325.00 ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ คสล จำนวน 36 ท่อน พร้อมติดตั้ง [ 27 มี.ค. 2563 ]204
38 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]221
39 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 3 มี.ค. 2563 ]298
40 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding [ 17 ม.ค. 2563 ]168
 
|1หน้า 2|3|4|5|6