องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 พ.ย. 2562 ]144
22 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 25 พ.ย. 2562 ]225
23 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙,๒๐ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]230
24 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]238
25 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]230
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2562 ]250
27 ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2562 ]273
28 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2562 ]133
29 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคันดิน บ้านโนนยูง หมู่ที่ 3, บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7, บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 23, บ้านแสนสุข หมู่ที่ 24 และบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ [ 5 เม.ย. 2562 ]135
30 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]135
31 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]289
32 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]298
33 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองการศึกษา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]274
34 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคันดิน บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 17, บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 23, บ้านแสนสุข หมู่ที่ 24 และบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ 25 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]355
35 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนคันดิน บ้านโนนยูง หมู่ที่ 3,บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7, บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 23,บ้านแสนสุข หมู่ที่ 24และบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ 25 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 มี.ค. 2562 ]186
36 ประกาศราคากลาง โครงการปรับเกรดถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา สายทางหลัก และสายทางรอง ๒๖ หมู่บ้าน [ 3 พ.ย. 2560 ]136
37 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,11,13,17,20,21 [ 22 ส.ค. 2560 ]299
38 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน 4 เส้นทาง บ้านโนนยูง–ลำห้วยหว้า หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6 บ้านน้ำอ้อม , หมู่ที่ 12 บ้านศรีนครเตา ,หมู่ที่ 25 บ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา [ 18 ก.ค. 2560 ]169
39 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบเคพซีล บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7,22 ตำบลเมืองเตา [ 16 ก.พ. 2559 ]260
40 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองอุ่ม ถึง บ้านโนนบ่อ ถึง บ้านยานาง หมู่ที่ 2,18 [ 11 ธ.ค. 2558 ]160
 
|1หน้า 2|3|4|5