องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]6
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]26
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]26
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]27
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]50
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]105
7 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]114
8 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 7 พ.ย. 2564 ]103
9 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]102
10 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ [ 21 ต.ค. 2563 ]166
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ [ 26 พ.ค. 2563 ]123
12 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,10,15 และหมู่ที่ 19 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]124
13 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,6,13,21,21 และหมู่ที่ 26 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]140
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที 7 และ 22 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.265.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.325.00 ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ คสล จำนวน 36 ท่อน พร้อมติดตั้ง [ 27 มี.ค. 2563 ]138
15 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]126
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 3 มี.ค. 2563 ]206
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding [ 17 ม.ค. 2563 ]110
18 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3,22,25 และโครงการก่อสร้างถนนหินลูกรัง หมู่ที่ 12 จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]151
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]110
20 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 พ.ย. 2562 ]125
 
หน้า 1|2|3|4|5