องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]4
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]47
3 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]49
4 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 7 พ.ย. 2564 ]51
5 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]48
6 ยกเลิกประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้าง ่จำนวน 9 โครงการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]69
7 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ [ 21 ต.ค. 2563 ]105
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ [ 26 พ.ค. 2563 ]74
9 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,10,15 และหมู่ที่ 19 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]69
10 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,6,13,21,21 และหมู่ที่ 26 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]76
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที 7 และ 22 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.265.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.325.00 ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ คสล จำนวน 36 ท่อน พร้อมติดตั้ง [ 27 มี.ค. 2563 ]89
12 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]70
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 3 มี.ค. 2563 ]143
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding [ 17 ม.ค. 2563 ]66
15 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3,22,25 และโครงการก่อสร้างถนนหินลูกรัง หมู่ที่ 12 จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]81
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]65
17 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 พ.ย. 2562 ]77
18 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 25 พ.ย. 2562 ]167
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙,๒๐ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]168
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]185
 
หน้า 1|2|3|4|5