องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ายงานรายจ่ายจริง ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]19
2 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]18
3 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]18
4 รายงานรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]21
5 รายงาน การใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]19
6 รายงาน การใช้จ่ายเงิน นประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]21
7 ประกาศ รายงานทางการเงิน ประจำปีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 24 ต.ค. 2560 ]19
8 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 24 ต.ค. 2560 ]20
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 25 ต.ค. 2559 ]21
10 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 25 ต.ค. 2559 ]22
 
หน้า 1|2|3