องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริตประจำปี


รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน )

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาดำเนินการโครงการ กิจกรรม มาตรการ ตามแผนการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา รายละเอียดดังนี้    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน )
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเตา