องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริตประจำปี


ประชาสัมพันธ์ ผ่าน เว็ปไซค์ อบต.เมืองเตา การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ผ่าน เว็ปไซค์ อบต.เมืองเตา
รายงานการประชุมสภา เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 )
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ ผ่าน เว็ปไซค์ อบต.เมืองเตา การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเตา