องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริตประจำปี


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ดำเนินโครงการ ร่วม กันต่อต้านการทุจริต ปราบปราม การทุจริตในพื้นที่ตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ดำเนินโครงการ ร่วม กันต่อต้านการทุจริต ปราบปราม
การทุจริตในพื้นที่ตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อ จัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการ พัฒนา ตำบลเมืองเตา พร้อมบรรยายหัวข้อ การร่วมการปราบปรามการทุจริตในตำบลเมืองเตา  เพื่อ สร้างการรับรู้ และ ร่วมกันต่อต้านการคอรัปชั่น ทุกระบบ เริ่มดำเนินการเดือนมีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562    เอกสารประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ดำเนินโครงการ ร่วม กันต่อต้านการทุจริต ปราบปราม การทุจริตในพื้นที่ตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเตา