องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]1
2 เรียนเชิญร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]7
3 เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]7
4 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 2 ต.ค. 2566 ]15
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]34
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]29
7 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 20 เม.ย. 2566 ]45
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]34
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]34
10 ประมวลภาพการประชุมประชาคม ครั้งที่ 1/2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]36
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]34
12 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]32
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]53
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนนการจัดทำแผนฯ [ 30 พ.ย. 2565 ]23
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 30 พ.ย. 2565 ]25
16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน [ 2 พ.ย. 2565 ]27
17 ประกาศใช้สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล (พ.ศ.2565 - 2569) [ 8 มิ.ย. 2565 ]136
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 17 ก.ย. 2564 ]327
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 17 ก.ย. 2564 ]112
20 ประมวลภาพการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) [ 8 ก.ค. 2564 ]287
 
หน้า 1|2