องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]23
2 ประกาศใช้สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล (พ.ศ.2565 - 2569) [ 8 มิ.ย. 2565 ]106
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 17 ก.ย. 2564 ]281
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 17 ก.ย. 2564 ]73
5 ประมวลภาพการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) [ 8 ก.ค. 2564 ]249
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 หมุ่ที่ 18 [ 14 ม.ค. 2563 ]350
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 27 ก.ย. 2562 ]327
8 ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 มี.ค. 2562 ]418
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 พ.ย. 2561 ]430
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลียนแปลง ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 8 ส.ค. 2561 ]251
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 8 พ.ค. 2561 ]419
12 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 20 ต.ค. 2560 ]277
13 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) [ 20 ต.ค. 2560 ]360
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2560 ]397
15 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]397
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) [ 31 ต.ค. 2559 ]188