องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล (พ.ศ.2567 - 2569) [ 29 พ.ค. 2567 ]3
2 คำสั่งที่ 157/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 17 พ.ค. 2567 ]7
3 คำสั่งที่ 158/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 17 พ.ค. 2567 ]4
4 คำสั่งที่ 159/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 17 พ.ค. 2567 ]5
5 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]6
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]4
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 [ 29 ก.พ. 2567 ]9
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]7
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]25
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]4
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]6
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]21
13 เรียนเชิญร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]20
14 เรียนเชิญร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]11
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]37
16 เรียนเชิญร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]23
17 เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]24
18 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 2 ต.ค. 2566 ]26
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]53
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3