องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
รายงานการประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตาม/สนับสนุน/พัฒนาแผน/ประชาคม
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]1
2 รายงานการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]2
3 รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]14
4 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ร่วมกับประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]15
5 รายงานการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 [ 8 ธ.ค. 2566 ]14
6 รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]13
7 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ร่วมกับประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]12
8 รายงานการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]15
9 รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]13
10 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ร่วมกับประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]15
11 การบันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 7 มิ.ย. 2562 ]216
12 การบันทึกการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 28 พ.ค. 2562 ]277
13 บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 2/2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]210