องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]28
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]3
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 ) [ 6 ก.ย. 2566 ]4
4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]32
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565) [ 16 มี.ค. 2565 ]128
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]112
7 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]181
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563-สิงหาคม 2564) [ 27 ก.ย. 2564 ]126
9 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ย. 2563 ]238
10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 พ.ย. 2562 ]228
11 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 พ.ย. 2562 ]236
12 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 พ.ย. 2562 ]225
13 รายงานผลการให้บริการ แก่ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ตำบลเมืองเตา [ 9 มี.ค. 2562 ]243
14 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]226
15 รายงานการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]216
16 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 7 ก.ย. 2561 ]212