องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ติดตามและประเมินผลแผนประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ) ตามระบบ อีแพลน (e-plan ) [ 5 เม.ย. 2566 ]51
2 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]59
3 รายงานติดตามและประเมินผลแผนประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน ) ตามระบบ อีแพลน (e-plan ) [ 28 เม.ย. 2565 ]107
4 รายงานติดตามและประเมินผลแผนประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]127
5 รายงานติดตามและประเมินผลแผนประจำปี พ.ศ.2564 (เล่ม) [ 25 มี.ค. 2565 ]133
6 รายงานติดตามและประเมินผลแผนประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน ) ตามระบบ อีแพลน (e-plan ) [ 26 มี.ค. 2564 ]225
7 รายงานติดตามและประเมินผลแผนประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 ก.พ. 2564 ]244
8 ประกาศรายงานติดตามและประเเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]253
9 รายงานติดตามและประเเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2562 [ 10 ก.ค. 2563 ]193
10 ประกาศรายงานติดตามและประเเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2563 ]238