องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 7 ม.ค. 2563 ]141
2 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 7 พ.ย. 2562 ]142
3 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 8 ต.ค. 2562 ]127
4 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 10 ก.ค. 2562 ]128
5 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 13 พ.ค. 2562 ]112
6 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 1 เม.ย. 2562 ]126
7 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 4 ก.พ. 2562 ]295
8 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 8 ม.ค. 2562 ]131
9 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 9 พ.ย. 2561 ]121
10 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ผด.6 [ 30 ก.ย. 2559 ]123
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร.๑ [ 18 พ.ค. 2558 ]135
12 ประกาศ การจัดทำผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือนตุลาคม 2557- มีนาคม 2558 [ 31 มี.ค. 2558 ]131
13 ประกาศการจัดทำผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๕๗ [ 31 มี.ค. 2557 ]120
14 ประกาศ การจัดทำผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 17 พ.ค. 2555 ]114
15 ผลดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ระหว่าง ตุลาคม - มีนาคม 2554 [ 6 พ.ค. 2554 ]116
16 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจ้างประจำปี งบประมาณ 2553 [ 5 ต.ค. 2553 ]130
17 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 13 ก.ค. 2553 ]128
18 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 30 พ.ย. 542 ]123