องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ายงานรายจ่ายจริง ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]61
2 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]58
3 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]61
4 รายงานรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]68
5 รายงาน การใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]67
6 รายงาน การใช้จ่ายเงิน นประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]64
7 ประกาศ รายงานทางการเงิน ประจำปีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 24 ต.ค. 2560 ]58
8 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 25 ต.ค. 2559 ]68
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 25 ต.ค. 2559 ]68
10 ประกาศ รายงานทางการเงิน ประจำปีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 25 ต.ค. 2559 ]67
11 งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 23 ต.ค. 2558 ]51
12 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2558 [ 22 ต.ค. 2558 ]63
13 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 20 ต.ค. 2557 ]61
14 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]62
15 งบการเงินประจำปี 2555 [ 8 ต.ค. 2555 ]54
16 ข้อมูลรับ-จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2555 [ 8 ต.ค. 2555 ]52
17 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2554 [ 1 ธ.ค. 2554 ]59
18 ประกาศเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณปี 2553 [ 3 พ.ย. 2553 ]59
19 งบการเงินปี 2553 [ 3 พ.ย. 2553 ]58
20 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 18 ต.ค. 2553 ]57
 
หน้า 1|2