องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
  นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า  

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ