องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

   

 
   นางสาวสุตาภัทร  พลหาวงษ์  
   ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
087-9501608
 
   

 
 
 

นางสาวปพิชญา น้อยบุดดี

   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
061-1107627
   
  -ว่าง-
 
   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน