องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
กองช่าง


นายรัชพล  พลศรีพิมพ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 
  นายรัชพล  พลศรีพิมพ์  นายศุภลักษณ์  สิทธิพันธ์
   นายช่างโยธาชำนาญงาน     นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 
-ว่าง- -ว่าง-  นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ