องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพร้อมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)


 

ประชุมประชาคมระดับตำบล

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาร่วมกับประชาคมท้องถิ่น

เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2566

ในวันที่ 8 มีนาคม  2566   

 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย                  จังหวัดมหาสารคาม

2023-03-08
2023-02-20
2023-01-24
2022-11-18
2022-11-09
2022-11-02
2022-11-02
2022-09-22
2022-09-16
2022-09-13