องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา


ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ในการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 )    ระหว่าง ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

วันที่  9  พฤศจิกายน   2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น 2

2024-07-09
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-01
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-26
2023-12-13