องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมธรรมะ ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565  นายบวร พิมพ์แพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา พร้อมด้วยนายทองพูน อามาตย์เสนา,นายเรืองเดช บุราณรมย์ รองนายกฯ ,นายทองปาน พรมงาม เลขานุการนายกฯ, นายบุญธรรม เสนาโนฤทธิ์ ประธานสภาฯ, นายเด่นชัย ชาวสวน รองประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ นางพิมทิพย์ คณะมะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา,นายก้องเกียรติ  พวงศรีเคน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ร่วมโครงการอบรมธรรมะ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดศรีนครเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

2022-08-31
2022-08-29
2022-06-27
2022-04-27
2022-03-25
2022-03-04
2022-01-18
2021-12-08
2021-09-22
2021-09-09