องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมธรรมะ ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565  นายบวร พิมพ์แพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา พร้อมด้วยนายทองพูน อามาตย์เสนา,นายเรืองเดช บุราณรมย์ รองนายกฯ ,นายทองปาน พรมงาม เลขานุการนายกฯ, นายบุญธรรม เสนาโนฤทธิ์ ประธานสภาฯ, นายเด่นชัย ชาวสวน รองประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ นางพิมทิพย์ คณะมะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา,นายก้องเกียรติ  พวงศรีเคน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ร่วมโครงการอบรมธรรมะ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดศรีนครเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

2023-03-08
2023-02-20
2023-01-24
2022-11-18
2022-11-09
2022-11-02
2022-11-02
2022-09-22
2022-09-16
2022-09-13