องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของคันดินรอบหนองกางกี่


ในที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนายผดุงศักดิ์  อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของคันดินรอบหนองกางกี่ พร้อมทั้ง นายบวร พิมพ์แพม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหาร จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่บ้านหนองกากี่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ดังกล่าว

2023-03-08
2023-02-20
2023-01-24
2022-11-18
2022-11-09
2022-11-02
2022-11-02
2022-09-22
2022-09-16
2022-09-13