องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน


วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร อบต.เมืองเตา /สมาชิกสภา อบต.เมืองเตา/ ปลัด อบต.เมืองเตา/รองปลัด อบต.เมืองเตา/ หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองฯ /พนักงาน/พนักงานจ้าง อบต.เมืองเตา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการการส่งเสริมบทบาท จิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่
2022-11-09
2022-11-02
2022-08-31
2022-08-29
2022-06-27
2022-04-27
2022-03-25
2022-03-04
2022-01-18
2021-12-08