องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน


วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร อบต.เมืองเตา /สมาชิกสภา อบต.เมืองเตา/ ปลัด อบต.เมืองเตา/รองปลัด อบต.เมืองเตา/ หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองฯ /พนักงาน/พนักงานจ้าง อบต.เมืองเตา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการการส่งเสริมบทบาท จิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่
2023-03-08
2023-02-20
2023-01-24
2022-11-18
2022-11-09
2022-11-02
2022-11-02
2022-09-22
2022-09-16
2022-09-13