องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Polity”


วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบวร พิมพ์แพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา พร้อมด้วยนายทองพูน อามาตย์เสนา,นายเรืองเดช บุราณรมย์ รองนายกฯ ,นายทองปาน พรมงาม เลขานุการนายกฯ, นายบุญธรรม เสนาโนฤทธิ์ ประธานสภาฯ, นายเด่นชัย ชาวสวน รองประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ นางพิมทิพย์ คณะมะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ร่วมกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Polity” งดให้-งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

2024-07-09
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-01
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-26
2023-12-13