องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
 
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
 แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑
  
ในวันอังคาร ที่  ๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

2022-04-27
2022-03-25
2022-03-04
2022-01-18
2021-09-22
2019-09-24
2019-08-05
2019-08-01
2019-06-13
2019-06-04