องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเมืองเตา หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2563