องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองเตา ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563