องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนสังกัดสถานศึกษาในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนสังกัดสถานศึกษาในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วันที่ 21  กันยายน  2563  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนบ่อ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม