องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564


วันที่ 25 พฤษภาคม 2464 เวลา 10.00 น. นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะบ้านผักสั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเตา อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม