องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 


คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. เมืองเตาจัดตั้ง"ตู้ปันสุข"ปันน้ำใจให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนยากไร้เพื่อสู้ภัย โควิด-19 (3 พ.ค 2564)


คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. เมืองเตาจัดตั้ง"ตู้ปันสุข"ปันน้ำใจให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนยากไร้เพื่อสู้ภัย โควิด-19 (3 พ.ค 2564)